Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 194)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2020 Nadstavba a prestavba hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Labovský - LABA
12/2020 Koncové zariadenie a SIM karta Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
KRHZ-PO-VO-309-052/2020 Hasičský automobil Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 Dar Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Tvarožec
Dod.: Obec Nižný Tvarožec
0 €
1 pozemok registra C-KN parc.č. 582/15, orná pôda, o výmere 56 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/16, orná pôda, o výmere 70 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/17, orná pôda, o výmere 62 m2. Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ivo Belejčák
658 €
1 pozemok registra C-KN parc.č. 582/12, orná pôda, o výmere 83 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/13, orná pôda, o výmere 86 m2, pozemok registra C-KN parc.č. 582/14, orná pôda, o výmere 74 m2. Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Židišin
850.5 €
1 pozemok registra C-KN parc.č. 582/18, orná pôda, o výmere 309 m2 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Emil Korponaj
1081.5 €
1 k ZM_SEP-IMRK2-2019- 002290 zmena záhlavia zmluvy, prílohy 1, 2 a 4 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky
0 €
1 Právne služby Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: JUDr. Zuzana Saraková, advokátka
0 €
1406 Výpožička podperných bodov NN vedenia Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
0 €
1 Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA s. r. o.
0 €
2/2020 Zateplenie OÚ Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: ŠEVAN, s.r.o.
0 €
190520-011 Zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
PHZ-OPK1-2019-002750 Dotácia zo štátneho rozpočtu: Prestavba a nadstavba hasičskej zbrojnice Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
1420 174 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
č.2 zmena bodu 1.2 Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
0 €
1 Vybudovanie kamerového systému v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HBS Systems s.r.o.
0 €
1 Vybudovanie kamerového systému v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HBS Systems s.r.o.
0 €
1 Stavebný dozor počas realizácie stavby : „Nižný Tvarožec – zlepšenie prístupu k pitnej vode“ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Kontrol STAV s.r.o.
0 €
č. 1 Zmena výkazu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pozemné staviteľstvo a.s.
0 €


Archív zmlúv

Zmluvy 2012
 
pdf Nájomná zmluva
pdf Zmluva o odbere kŕmneho odpadu pre psa
pdf Fúra dodatok 1/2012
pdf zmluva webex
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Dodatok 2 DKUU Nižný Tvarožec
pdf Kúpna zmluva _ Fellegi Ladislav
Zmluvy 2011
Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
pdf zmluva o poskytovaní služieb (zv. 14.2.2011)
pdf zmluva o poskytovaní služieb (zv. 14.2.2011)
pdf Príkazná zmluva 1
pdf Nájomná zmluva (zv. 31.5.2011)
pdf Zmluva o nájme hnuteľných vecí
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
pdf Príkazná zmluva 2
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o bežnom učte
pdf Zmluva o nájme nebytového priestoru
pdf Nájomná zmluva pozemnku C-KN, č.393/2
pdf Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Nájomná zmluva s Evou Zápachovou
pdf Kúpna zmluva parcely C-KN č. 393/3
pdf URBEKO s. r. o. - Zmluva o dielo
pdf Darovacia zmluva
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
pdf Najomná zmluva - školský byt
pdf Zmluva o odbere kŕmneho odpadu pre psa
pdf Poistenie majetku 1
pdf Poistenie majetku 2
pdf Poistenie majetku 3
pdf PZP AVIA
pdf Príkazná zmluva 3
pdf Príkazná zmluva 4
pdf Príkazná zmluva 5
pdf Príkazná zmluva 6
pdf Príkazná zmluva 7
pdf Príkazná zmluva 8
pdf Dodatok - orange 1
pdf Dodatok - orange 2