Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

uradne.sk
  •  

Chyba 404
Stránka sa nenašla

Je nám ľúto, ale požadovanú stránku sa nepodarilo nájsť.
Uistite sa, že ste neurobili chybu v URL adrese.
Je možné, že stránka bola presunutá alebo odstránená.Archív faktúr

Zoznam faktúr 2012:

Obec:

číslo
faktúry
popis
fakt. plnenia
hodnota FA
(bez/s)DPH
identif.
zmluvy
identif.
objedn.
dátum doručenia
faktúry
ident. dodavateľa
meno a priezvisko
(obch. meno) adresa
3001 dovoz a montáž el. sporáka 720,00 EUR
(s DPH)
--- --- 10. 1. 2012 František Michna - FM
Zimná 67, Stará Ľubovňa
IČO: 33071560
 3002 internet
12 EUR
(s DPH)
 --- ---
13. 1. 2012
Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151 Bratislava
IČO: 35765143
3003 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 13. 1. 2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151 Bratislava
IČO: 35765143
3004 oprava el. sporáka 107,00 EUR
(s DPH)
--- --- 25. 1. 2012 František Michna - FM
Zimná 67, Stará Ľubovňa
IČO: 33071560
3005 licencia na verejné použitie hudobných diel 20,40 EUR
(s DPH)
--- --- 27. 1. 2012 SOZA
Rastislavova 3 Bratislava
IČO: 00178454
3006 Elektrina 01-02/2012 747,00 EUR
(s DPH)
--- --- 27. 1.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31, Košice
IČO: 36211222
3007 spracovanie hlasenia vzniku odpad 14,40 EUR
(s DPH)
--- --- 2. 1. 2012 FURA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3008 dodávka plynu 988,80 EUR
(s DPH)
--- --- 28. 1.2012 PROBUGAS, a. s.
Miletičova 23 Bratislava
IČO: 17321981
3009
 spracovanie podkladov k ÚPN 150,00
EUR
(s DPH) 
---  ---  3.2.2012  STANIM, s. r. o.
Šindliar 138
IČO: 36791822
 3010  telefón 30,31 EUR
(s DPH) 
---   --- 3.2.2012  Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
 3011  autobatérie - požiarna avia  199,80 EUR
(s DPH)
---  ---  6.2.2012  Stanislav Raab 
Štefánikova 3163
085 01 Bardejov
IČO: 34515119
3012 vývoz TDO 194,35 EUR
(s DPH)
--- --- 8.2.2012 FÚRA,s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3013 nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 8.2.2012 FÚRA,s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3014 telefón 41,24 EUR
(s DPH)
--- --- 9.2.2012 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3015 vrecia na separovaný odpad 91,20 EUR
(s DPH)
--- --- 10.2.2012 FÚRA, s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3016  telefón  64,90 EUR
(s DPH) 
 --- ---  10.2.2012  Orange Slovensko,a.s.
 Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
 3017 administr. a účtovn. - soc. práca
v komunite v obci N. Tvarožec 
 103,20 EUR
(s DPH)
 ---  --- 13.2.2012  Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3018 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 13.2.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
3019 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 13.2.2012 Slovanet, a. s. 
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
3020 vodné - Dom nádeje 1,54 EUR
(s DPH)
--- --- 28.2.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48  Košice
IČO: 36570460
 3021 nebezpečný odpad  16,80 EUR
(s DPH) 
 --- ---  5.3.2012   FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3022 vývoz TDO 194,84 EUR
(s DPH)
--- --- 5.3.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3023  telefón  28,49 EUR
(s DPH)
---  ---  5.3.2012  Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3024 telefón 31,79 EUR
(s DPH)
--- --- 5.3.2012 Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
 3025 telefón  41,28 EUR
(s DPH) 
 ---  --- 7.3.2012   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3026 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 12.3.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
3027 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 12.3.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
 3028 potravinová pomoc - doprava  50,96 EUR
(s DPH)
---  ---  19.3.2012  Združenie obcí
Mikroregión Bardejov
Horná Topľa
IČO: 37945378 
3029 informačné plagáty, letáky -
SP v komunite v obci N. 
Tvarožec
99,90 EUR
(s DPH)
--- --- 19.3.2012 František Hvizda
HM-comp
Stocklova 32
085 01 Bardejov
IČO: 40692990
3030  aktualizácia programov 96,60 EUR
(s DPH)
--- --- 20.3.2012

Ing. Ján Vlček
Topset
Hollého 2366/25B
 Stupava
IČO: 32643748

3031  Olej, pilník, retiazka  27,52  EUR
(s DPH)
--- --- 2.4.2012 Duotech BK, s. r. o.
Kacvinská 2849
Bardejov
IČO: 44745338
3032 Fúrik, lopata, hrable 211,00 EUR
(s DPH)
--- --- 4.42012  Jaroslav Kohút - Maják
Ťačevská 611/24
Bardejov
IČO: 44393792
3033 telefón 28,49 EUR
(s DPH)
--- --- 4.4.2012 Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3034 telefón 33,73 EUR
(s DPH)
--- --- 4.4.2012 Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3035 vývoz TDO  EUR
289,72 EUR
(s DPH)
--- --- 4.4.2012 Fúra, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211455
3036 okná - RT 2754,00 EUR
(s DPH)
--- --- 5.4.2012 Polstar, s. r. o.
Pod Vinbargom 1 Bardejov
IČO: 36472158
3037 vykonanie školenia 100,00 EUR
(s DPH)
--- --- 5.4.2012 Jozef Choma
Šiba 34, Bardejov
IČO: 43932045
3038 vodné - RT, OÚ, Dom nádeje, MŠ 106,73 EUR
(s DPH)
--- --- 5.4.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3039 telefón 44,16 EUR
(s DPH)
--- --- 10.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3040 monitoring a publicita projektu SP v komunite v obci N. Tvarožec 200,00 EUR
(s DPH)
--- --- 13.4.2012 Vladimír Frický
Andrejová 77
086 37 Šarišské Čierne
IČO: 40691586
3041 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 12.4.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3042  internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 12.4.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícká 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3043  maľovaná mapa 87,00 EUR
(s DPH)
--- --- 16.4.2012 CBS, s. r. o.
Kynceľová 54
974 01 B. Bystrica
IČO: 36754749
3044  odmeny výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr. techn. zariad. 33,50 EUR
(s DPH)
--- --- 16.4.2012 Slovgram
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
3045  prečistenie pilotných horáčikov na plynových radiátoroch 50,00 EUR
(s DPH)
--- --- 18.4.2012  Ján Habiňák
Malcov 190
086 06 Malcov
IČO: 419951983046  odhrňanie snehu 672,00 EUR
(s DPH)
--- --- 23.4.2012 Rastislav Belejčák
Nákladná doprava-HR
086 02 Nižný Tvarožec
IČO: 41229622
3047  sieťky proti hmyzu - Dom nádeje 80,04 EUR
(s DPH)
--- --- 23.4.2012 RAKY stav, s. r. o.
Stocklova 8
085 01 Bardejov
IČO: 36615323
3048  oprava ostení po výmene okien 357,60 EUR
(s DPH)
--- --- 25.4.2012  Bausad spol. s. r. o.
Štefánikova 81
085 01 Bardejov
IČO: 31727671
3049 traktor COOPER 3211,20 EUR
(s DPH)
--- --- 25.4.2012 Karsit-Slovakia
Štefánikova 3163
085 01 Bardejov
IČO: 36493805
3050  Elektrina - 3-5 2012 747,00 EUR
(s DPH)
--- --- 30.4.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
3051 administr. a účtovn. - soc. práca
v komunite v obci N. Tvarožec 
103,20 EUR
(s DPH)
--- --- 30.4.2012 Tatiana Vantová
Pod papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3052  uloženie odpadu 244,30 EUR
(s DPH)
--- --- 30.4.2012  Ekočergov, a. s.
Skládka odpadov
086 42 Bartošovce
IČO: 36457671
3053  Plyn 988,80 EUR
(s DPH)
--- --- 2.5.2012 Probugas, a. s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava
IČO: 17321981
3054  Vývoz TDO 192,65 EUR
(s DPH)
--- --- 3.5.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3055  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 EUR
(s DPH)
--- --- 3.5.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3056  Nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 3.5.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3057  Kalibrácia vlhkomera a meradla teploty 99,00 EUR
(s DPH)
--- --- 4.5.2012 Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31
974 01 B. Bystrica
IČO: 37954521
3058  telefón 40,76 EUR
(s DPH)
--- --- 4.5.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3059  telefón 44,23 EUR
(s DPH)
--- --- 4.5.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3060  nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 31.3.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3061   telefón 41,16 EUR
(s DPH)
 --- --- 9.5.2012 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3062   kúpa a montáž ventilátorov 143,16 EUR
(s DPH)
--- --- 10.5.2012 Pitmont, s. r. o.
Nižný Tvarožec 54
086 02 Gaboltov
IČO: 31714927
3063 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 11.5.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3064 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 12.5.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3065 parkové lavičky, odpadkový kôš 180,00 EUR
(s DPH)
--- --- 14.5.2012 Obec Komárov
086 11 Hrabovec
IČO: 00322156
3066 olej do kosačky 43,00 EUR
(s DPH)
--- --- 7.5.2012 Stanislav Raab-Raab
Gorkého 15
085 01 Bardejov
IČO: 34515119
3067 dovoz potravinovej pomoci 93,60 EUR
(s DPH)
--- --- 23.5.2012 Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec 49
IČO: 41229622
3068 vývoz odpadu na skládku 181,20 EUR
(s DPH)
--- --- 28.5.2012 Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec 49
IČO: 41229622
3069 ÚPN obce N. Tvarožec - prieskumy a rozbory 550,00 EUR
(s DPH)
--- --- 28.5.2012 Ateliér Urbeko, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3070 ÚPN obce N. Tvarožec - návrh 1000,00 EUR
(s DPH)
--- --- 28.5.2012 Ateliér Urbeko, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3071 olej a filter do kosačky 16,81 EUR
(s DPH)
--- --- 23.5.2012 Stanislav Raab-Raab
Gorkého 15
085 01 Bardejov
IČO: 34515119
3072 vývoz TDO 191,96 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3073 nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3074 telefón 30,53 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3075 telefón 29,45 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3076 zriadenie webovej aplikácie 120,00 EUR
(s DPH)
--- --- 8.6.2012 Webex media, s. r. o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 36815365
3077 telefón 42,01 EUR
(s DPH)
--- --- 8.6.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3078 výroba a montáž brány na cintorín 740,00 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 Jan Jakub - JANEK
Malcov 141
086 06 Malcov
IČO: 43922414
3079 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 11.6.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bardejov
IČO: 35765143
3080 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 11.6.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bardejov
IČO: 35765143
3081 reťaz, silon, olej, maz. tuk 23,26 EUR
(s DPH)

--- 31.5.2012 DuoTech BK, s.r.o.
Dubová 74
090 11 Dubová
IČO: 44745338
3082 Vyhotovenie geometrického plánu - dom nádeje a zameranie šatne a ihriska 873,00 EUR
(s DPH)
--- --- 13.6.2012 Alexander Bucko - Geospol
Fraňa Kráľa 205/4
085 01 Bardejov
IČO: 3353036
3083 servisné práce na kosačkách 76,46 EUR
(s DPH)
--- --- 14.6.2012 Jozef Šandala
Kružlov 192/2
086 04 Kružlov
IČO: 46263012
3084 Farba, riedidlo, štetce 204,30 EUR
(s DPH)
--- --- 13.6.2012 Almis, s. r. o.
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
IČO: 36692662
3085 Hrniec, pokrievka - ŠJ 63,29 EUR
(s DPH)
--- --- 25.6.2012 Eurogastrop, s. r. o.
Čergovská 7002/10
F080 01 Prešov
IČO: 44137761
3086 Kosy, kosiska, objimky na kosu 80,60 EUR
(s DPH)
--- --- 25.6.2012 Jaroslav Kohút
Maják
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
3087 dodávka a montáž poplachového systému 701,40 EUR
(s DPH)
--- --- 2.7.2012 Pitmont, s. r. o.
Nižný Tvarožec 54
086 02 Gaboltov
IČO: 31714927
3088 vyhotovenie geometrického plánu na parcele 432/2 196,50 EUR
(s DPH)
--- --- 2.07.2012 Alexander Bucko -
Geospol
Fraňa Kráľa 205/4
085 01 Bardejov
IČO: 33530386
3089 nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
IČO: 36211451
3090 vývoz TDO 193,05 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
IČO: 36211451
3091 telefón 40,10 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3092 telefón 33,14 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3093 vodné - RT 65,98 EUR
(s DPH)
--- --- 6.7.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3094 vodné - OÚ, MŠ 67,51 EUR
(s DPH)
--- --- 9.7.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3095 telefón 41,16 EUR
(s DPH)
--- --- 10.7.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3096 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 11.7.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3097 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 11.7.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3098 administr. a účtovn. - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec 103,20 EUR
(s DPH)
--- --- 12.7.2012 Tatiana Vantová
Pod papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3099  servisné práce na kosačkách  76,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.7.2012  Jozef Šandala
Kružlov 192/2
086 04 Kružlov
IČO: 4626312
 3100   spracovanie hlásení o vzniku odpadu  14,40 EUR
(s DPH)
--- ---  27.7.2012  Fúra, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
 3101  Elektrina  747,00 EUR
(s DPH)
--- ---  31.7.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
 3102  brus. papier, vedrá, štetce, valčeky, rez. kotúče  77,20 EUR
(s DPH)
--- ---  31.7.2012  Jaroslav Kohút
Maják
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
 3103  Plyn  594,84 EUR
(s DPH)
--- ---  1.8.2012 Probugas, a. s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava
IČO: 17321981
 3104  doména, webhosting a záloha web stránky  84,00 EUR
(s DPH)
--- ---  13.6.2012  Webex media.s.r.o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 36815365
3105  vypracovanie projektovej dokumentácie   700,00 EUR
(s DPH)
--- ---  2.8.2012  Ing. Jaroslav Kvokačka - PROJEKTING
Na hradbách 4
085 01 Bardejov
IČO: 37581562
3106  vývoz TDO  192,55 EUR
(s DPH)
--- ---  3.8.2012  Fúra, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
3107  nebezpečný odpad  16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  3.8.2012  Fúra, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
3108  telefón  31,61 EUR
(s DPH)
-- ---  6.8.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3109  čistiace prostriedky  77,20 EUR
(s DPH)
--- ---   7.8.2012 Dušan Fecko
Záhradná 8
085 01 Bardejov
IČO: 17143306
3110  telefón  41,47 EUR
(s DPH)
--- ---  8.8.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3111  internet  12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  9.8.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3112  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  9.8.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3113  telefón  55,39 EUR
(s DPH)
--- ---  6.8.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3114  PVC dvere ZŠ   2291,00 EUR
(s DPH)
--- ---  27.8.2012 Polstar, s. r. o.
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
IČO: 36472158
3115  jakel  139,43 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012 Ján Bľanda - UNIKOV
Mlynská 13
085 01 Bardejov
IČO: 33686793
3116  vývoz TDO  285,99 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012 FÚRA, s .r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3117  nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3118  Zošity - MŠ   7,00 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012 ARES, s. r. o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava
IČO: 31363822
3119  servisná činnosť   14,38 EUR
(s DPH)
--- ---  10.9.2012 TOPtoner, s. r. o.
Štefánikova 1389/8
071 01 Michalovce
IČO: 46718036
3120  cievka, matica, svorník   23,70 EUR
(s DPH)
--- ---  10.9.2012 Duotech BK, s. r. o.
Dubová 74
IČO: 44745338
3121  telefón   41,16 EUR
(s DPH)
--- ---  10.9.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3122  internet   10,61 EUR
(s DPH)
--- ---  13.9.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3123  telefón   35,76 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3124  telefón   33,01 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3125  Školské potreby - MŠ   25,38 EUR
(s DPH)
--- ---   17.09.2012 NOMI Slovakia, s. r. o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
IČO: 36593222
3126   servis plynového zásobníka  158,00 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012 Probugas, a. s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava
IČO: 17321981
 3127   internet MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  20.09.2012 Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3128   stavebný materiál  454,04 EUR
(s DPH)
--- ---  20.09.2012 KOMAL, s.r.o.
Mokroluh 220
086 01 Rokytov 
IČO: 44731396
3129   Pracovná obuv, pracovné rukavice   67,80 EUR
(s DPH)
--- ---  25.09.2012 Katarína Chlebovská
Českej Lípy 3
085 01 Bardejov
IČO: 37582801
3130   Madlá, rohové lišty, soklové lišty, schodišťové madlo  450,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.09.2012 Štefan Pillár
J. Grešáka 11
085 01 Bardejov
IČO: 41227476
3131   vodné - školský byt   18,41 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3132   vodné - RT, OcÚ, MŠ   88,99 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3133   Pracovné náradie   40,80 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012 Jaroslav Kohút - MAJÁK
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
3134   vývoz TDO  193,35 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3135   nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3136   telefón   31,10 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3137   telefón   36,30 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3138   materiál na zastávku  387,14 EUR
(s DPH)
--- ---  5.10.2012 Ján Bľanda - UNIKOV
Mlynská 13
085 01 Bardejov
IČO: 33686793
3139   montáž prístrešku pred šatňou TJ  500,00 EUR
(s DPH)
--- ---  5.10.2012 Ján Jakub - JANEK
Malcov 141
IČO: 43922414
3140   materiál - prístrešok  pred šatňou TJ  754,19 EUR
(s DPH)
--- ---  8.10.2012 KOMAL, s. r. o.
Mokroluh 220
086 01 Rokytov
IČO: 44731396
3141   telefón  41,16 EUR
(s DPH)
--- ---  10.10.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3142 prezentácia v maľovanej mape Horný Šariš   87,00 EUR
(s DPH)
--- ---  10.10.2012 CBS, s. r. o.
Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36754749
3143   monitoring a publicita projektu Sociálna práca v komunite v obci Nižný Tvarožec   250,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.10.2012 Vladimír Frický
Andrejová 77
086 37 Šarišské Čierne
IČO: 40691586
3144   murárske práce  220,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.10.2012 Stanislav Fellegi
Nižný Tvarožec 97
086 02 Gaboltov
IČO: 43736980
3145   internet   10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  15.10.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3146   internet - MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  15.10.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3147   jakel, plech, rošt   91,97 EUR
(s DPH)
--- ---  18.10.2012 Ján Bľanda - UNIKOV
Mlynská 13
085 01 Bardejov
IČO: 33686793
3148   admin. a účtovn. - soc. práca v komunite v obci Nižný Tvarožec  206,40 EUR
(s DPH)
--- ---  24.10.2012 Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3149   Návrh - územný plán obce Nižný Tvarožec  6625,00 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012  Ateliér URBEKO, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3150   Čistopis - územný plán obce Nižný Tvarožec  2505,00 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012 Ateliér URBEKO, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3151   spracovanie hlásení o vzniku odpadu   14,40 EUR
(s DPH)
--- ---  26.10.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3152   elektrina - 09/2012 - 11/2012  747,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
3153   audit ročnej účtovnej závierky  500,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012  Ing. Marta Dvorská
Tehelná 10
085 01 Bardejov
IČO: 42086043
3154   hydrologické údaje  179,16 EUR
(s DPH)
--- ---  31.10.2012 SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
IČO: 00156884
3155   nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3156   vývoz TDO  192,06 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3157   telefón   40,94 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3158   telefón   66,89 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3159   telefón   41,16 EUR
(s DPH)
--- ---  07.11.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3160   pracovné náradie   57,90 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012 Jaroslav Kohút - MAJÁK
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393742
3161   kancelárske potreby   302,27 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 BELT Ing. Štefan Juščák
Pod Šibeňou horou 72
085 01 Bardejov
IČO: 33532371
3162   administr. a obsluž. pers. - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec   137,60 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012  Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3163   internet - MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3164   internet   10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3165   vývoz stav. odpadu   193,25 EUR
(s DPH)
--- ---  23.11.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3166    materiál   157,52 EUR
(s DPH)
--- ---  26.11.2012  VK Slovakia, s. r. o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
IČO: 36512109
3167   stoličky - RT a pohostinstvo   304,00 EUR
(s DPH)
--- ---  29.11.2012  Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
IČO: 322628
3168   pracovné odevy   57,90 EUR
(s DPH)
--- ---  29.11.2012  Katarína Chlebovská
Českej Lípy 3
085 01 Bardejov
IČO: 37582801
 3169   vývoz TDO   98,33 EUR
(s DPH)
--- ---  05.12.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3170   nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  05.12.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3171   telefón   35,96 EUR
(s DPH)
--- ---  06.12.2012  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3172   telefón   8,47 EUR
(s DPH)
--- ---  06.12.2012  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3173   telefón   24,49 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3174   páčka veľká   45,58 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  FLORIAN, s. r. o.
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
3175   vianočné osvetlenie   387,00 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  EDISON SK, s. r. o.
Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 46694447
3176   smetné nádoby   210,00 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
IČO: 322628
3177   inzercia, web stránka   62,00 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  NEO Slovakia, s. r. o.
Levočská 4929
058 01 Poprad
IČO: 46463127
3178   mikulášske balíčky   172,80 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012  Alena Revayová
Štefánikova 9
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
3179   hračky - MŠ   101,10 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  MAKOS, a. s.
Mičkova 31
085 01 Bardejov
IČO: 35920203
3180   internet   10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3181   internet - MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3182   PVC dvere   3060,00 EUR
(s DPH)
--- ---  12.12.2012  POLSTAR, s. r. o.
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
IČO: 36472158
3183   materiál   36,72 EUR
(s DPH)
--- ---  17.12.2012  KOMAL, s. r. o.
Mokroluh 220
086 01 Rokytov
IČO: 44731396
3184   aktualizácia programov   12,60 EUR
(s DPH)
--- ---  03.12.2012  Ing. Ján Vlček - TOPSET
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO: 32643748
3185   ciachovanie váh   61,20 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Ing. Pillár Slavomír
Kľušov 285
IČO: 37116321
3186   monitoring a publicita - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec   125,00 EUR
(s DPH)
--- ---  18.12.2012  Vladimír Frický
Andrejová 77
086 37 Šarišské Čierne
IČO: 40691586
3187   vodné - RT, OcÚ, MŠ   113,54 EUR
(s DPH)
--- ---  19.12.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3188   vodné - škol. byt   18,41 EUR
(s DPH)
--- ---  19.12.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3189   Erb, štátny znak, tabuľa OcÚ  289,87 EUR
(s DPH)
--- ---  27.12.2012  Jozef Šmrhola - OLYMP
Maďarovská 103
935 87 Santovka
IČO: 32581190
3190   Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky  144,00 EUR
(s DPH)
--- ---  27.12.2012  Webex media, s. r. o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 36815365
3191 odvoz a likvidácia odpadu z VKK  193,59 EUR
(s DPH)
--- ---  02.01.2013  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3192  výmena zásuviek a vypínačov, oprava bojlera, svietidiel ver. osvetlenia, montáž vianočného osvetlenia 216,00 EUR
(s DPH)
--- ---  28.12.2012  PITMONT, s. r. o.
Nižný Tvarožec 54
086 02 Gaboltov
IČO: 31714927
3193  administr. a obsluž. personál - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec  103,20 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
08501 Bardejov
IČO: 45866929
3194  vývoz TDO  98,73 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3195  nebezpečný odpad  16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3196 telefón  32,12 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3197 telefón  8,59 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3198  lopaty, odhrňovače snehu  92,35 EUR
(s DPH)
--- ---  04.01.2013 Jaroslav Kohút - MAJÁK
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
3199  telefón  29,77 EUR
(s DPH)
--- ---  10.01.2013  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3200  Tvarožec  00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012  F
F
F
F
IČO:

ZŠ faktúry 2012:

 

 číslo
faktúry
 popis
fakt. plnenia
 hodnota FA
(bez/s)DPH
 identif.
zmluvy
 identif.
objedn.
 dátum doručenia
faktúry
 ident. dodavateľa
meno a priezvisko
(obch. meno) adresa

4001
internet
12,00 EUR
(s DPH)
---
---
16.1.2012
Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
 Bratislava
IČO: 35765143
4002 ŠKOLY - GIGA
predplatné
14,90 EUR
(s DPH)
---
---
24.1.2012
DIGITAL VISIONS s.r.o.
Kladnianska 60
Bratislava
IČO: 31343180
4003 dodávka a montáž radiátorov
378,00 EUR
(bez DPH)
---
---
 24.1.2012 Anton Hirčák
A. Svianteka 8
Bardejov
IČO: 17272629
4004 elektrina - 01,02 1058,00 EUR
(s DPH)  
--- --- 30.1.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31, Košice
IČO: 36211222
4005 čistiace prostriedky
 343,22 EUR
(s DPH)
---
---
 1.2.2012 Dušan Fecko -
Predajňa u Fecka
Záhradná 8, Bardejov
IČO: 17143306
4006 telefón   20,57 EUR
(s DPH)
 --- ---  9.2.2012   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4007  internet  12,00 EUR
(s DPH)
---   --- 13.2.2012  Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4008  výmena vodomera 68,52 EUR
(s DPH)  
---  ---  14.2.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460 
4009  čierne uhlie  749,28 EUR
(s DPH)
 --- ---  20.2.2012  Palivá a stavebniny,a.s.
Duklianska 6
085 01 Bardejov
IČO: 36187224 
4010  telefón 20,39  EUR
(s DPH)
 ---  --- 7.3.2012  Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469 
4011   internet 12,00 EUR
(s DPH) 
 --- ---  12.3.2012   Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4012 školské potreby 58,52 EUR
(s DPH)
--- --- 19.3.2012 Aitec. s. r. o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava
IČO: 43829171
4013 školské potreby 323,28 EUR
(s DPH)
--- --- 19.3.2012 Jozef Ivančo-ALLIS
J. Grešáka 15
085 01 Bardejov
IČO: 43636799
4014  vodné   36,64 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4015  vodné   24,36 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4016  telefón   20,35 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4017  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  12.04.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
F821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4018  deň učiteľov   100,80 EUR
(s DPH)
--- ---  16.04.2012  Združenie obcí Mikroregión
Horná Topľa
IČO: 37945378
4019  elektrina - 03,04,05   1058,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.04.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
4020  krovinorez   660,90 EUR
(s DPH)
--- ---  04.05.2012  DuoTech BK, s. r. o.
090 11 Dubová 74
IČO: 44745338
4021  náplne do tlačiarne   50,20 EUR
(s DPH)
--- --- 07.05.2012  Ing. Ján Vilček - BardComp
Hurbanova 22
085 01 Bardejov
IČO: 33534527
4022  telefón   20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  09.05.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4023  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.05.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4024  lavičky   130,00 EUR
(s DPH)
--- ---  14.05.2012  Obec Komárov
086 11 Hrabovec
IČO: 00322156
4025  inter. tabuľa   1875,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.05.2012 PcProfi, s. r. o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
IČO: 44685173
4026  interaktívny program   329,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.05.2012  Interaktívna škola, s. r. o.
Vajanského 29
080 01 Prešov
IČO: 45888329
4027  údržba tlačiarne   39,00 EUR
(s DPH)
--- ---  05.06.2012  Ing. Ján Vilček-BardComp
Hurbanova 22
085 01 Bardejov
IČO: 33534527
4028  telefón   21,43 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4029  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  13.06.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4030  preprava autobusom   156,00 EUR
(s DPH)
--- ---  28.06.2012  Milan Patlevič
Zlaté 91
086 01 Rokytov
IČO: 33535540
4031  interaktívna tabuľa   719,00 EUR
(s DPH)
--- ---  04.07.2012  TA Triumph-Adler Slovakia,
s. r. o.
Plynárenská 2
821 09 Bratislava
IČO: 31345638
4032  vodné   29,16 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4033  vodné - šk. byt, výmena vodomera   18,41 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4034  drevo   400,00 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012  Urbárska spoločnosť - PS
Nižný Tvarožec
086 02 Gaboltov
IČO: 31990011
4035  pračka Whirpool   329,00 EUR
(s DPH)
--- ---  10.07.2012  Peter Špik
Partizánska 14
085 01 Bardejov
IČO: 30278953
4036  telefón   23,57 EUR
(s DPH)
--- ---  10.07.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4037  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.07.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4038  elektrina - 06,07,08/2012   1058,00 EUR
(s DPH)
--- ---  31.07.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
4039  vodo-inštalačný materiál   210,18 EUR
(s DPH)
--- ---  02.08.2012  František Mišek - FERMA
Pod 100 Lipami
086 33 Zborov
IČO: 46201050
4040  telefón   20,39 EUR
(s DPH)
--- --- 08.08.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4041  farby, štetce, riedidlo, valček  161,90 EUR
(s DPH)
--- ---  08.08.2012  ALMIS, s. r. o.
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
IČO: 36692662
4042  dovoz dreva  297,36 EUR
(s DPH)
--- ---  08.08.2012  Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec
IČO: 41229622
4043  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  09.08.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4044  čistiace prostriedky  396,12 EUR
(s DPH)
--- ---  15.08.2012  Dušan Fecko
Záhradná 8
085 01 Bardejov
IČO: 17143306
4045  tlačivá  24,62 EUR
(s DPH)
--- ---  15.08.2012  ŠEVT, a. s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
4046  montáž tabule  315,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.08.2012  PcProfi, s. r. o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
IČO: 44685173
4047  telefón  20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4048  servis tlačiarne  96,55 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012  TOPtoner, s. r. o.
Štefánikova 1389/8
071 01 Michalovce
IČO: 46718036
4049  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  20.09.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4050  vodné  21,48 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4051  preprava autobusom  96,00 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  Milan Patlevič
Zlaté 91
086 01 Rokytov
IČO: 33535540
4052  pracovné zošity  66,66 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  Aitec, s. r. o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava
IČO: 43829171
4053  farby  74,18 EUR
(s DPH)
--- ---  03.10.2012  ALMIS, s. r. o.
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
IČO: 36692662
4054  uprat. vozík  88,38 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012  SVATS, s. r. o.
Tomašikova 2
040 01 Košice
IČO: 36738298
4055  lampa  163,97 EUR
(s DPH)
--- ---  10.10.2012  Web Retail, s. r. o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha
IČO: 28876431
4056  dovoz dreva  132,48 EUR
(s DPH)
--- ---  11.10.2012  Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec
IČO: 41229622
4057  školské potreby  730,14 EUR
(s DPH)
--- ---  12.10.2012  Jozef Ivančo - ALLIS
J. Grešáka 15
085 01 Bardejov
IČO: 43636799
4058  telefón  22,30 EUR
(s DPH)
--- ---  12.10.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4059  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  15.10.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4060  lavice  1738,20 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012  Maquita, s. r. o.
Soľná 738/36
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
4061  kotol  5000,35 EUR
(s DPH)
--- ---  29.10.2012  František Vasilko
Štefánikova 60A
085 01 Bardejov
IČO: 40690784
4062  elektrina  1058,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
4063  telefón  20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  07.11.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4064  drevo  300,00 EUR
(s DPH)
--- ---  09.11.2012  Urbárska spoločnosť - PS
Nižný Tvarožec
086 02 Gaboltov
IČO: 31990011
4065  internet  9,86 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4066  telefón  20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4067  čistenie a vypaľovanie komína  110,00 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012  Jozef Kura
F
F
F
IČO:
4068  internet  10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4069  vodov. materiál   64,74 EUR
(s DPH)
--- ---  19.12.2012 František Mišek - FERMA
F
F
F
IČO:
4070  vodné   44,50 EUR
(s DPH)
--- --- 19.12.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4071  telefón   20,39 EUR
(s DPH)
--- --- 10.01.2013  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4072  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4073  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4074  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012  F
F
F
F
IČO:
4075  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4076  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4077  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012  F
F
F
F
IČO:
4078  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4079  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4080  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4081  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:

 

Školská jedáleň:

  

  číslo
faktúry
  popis
fakt. plnenia
  hodnota FA
(bez/s)DPH
 identif.
zmluvy
 identif.
objedn.
  dátum doručenia
faktúry
  ident. dodavateľa
meno a priezvisko
(obch. meno) adresa
4501  mäso   111,77 EUR
(s DPH)
--- ---  10.01.2012  CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4502   mäso  57,28 EUR
(s DPH)
--- ---  16.01.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4503   mäso  53,87 EUR
(s DPH)
--- ---  23.01.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4504   mäso  67,50 EUR
(s DPH)
--- ---  30.01.2012  CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4505 mäso  12,34 EUR
(s DPH)
--- ---  30.01.2012  CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4506  potraviny  835,78 EUR
(s DPH)
--- ---  03.02.2012  Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4507  mäso  73,97 EUR
(s DPH)
--- ---  07.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4508  mäso  6,59 EUR
(s DPH)
--- ---  13.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4509 mäso  75,67 EUR
(s DPH)
--- ---  13.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4510 mäso  2,33 EUR
(s DPH)
--- ---  20.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4511 mäso  22,60 EUR
(s DPH)
--- ---  20.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4512 potraviny  656,64 EUR
(s DPH)
--- ---  06.03.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4513 mäso  67,91 EUR
(s DPH)
--- ---  05.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4514 mäso  3,74 EUR
(s DPH)
--- ---  05.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4515 mäso  35,06 EUR
(s DPH)
--- ---  12.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4516 mäso  52,21 EUR
(s DPH)
--- ---  19.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4517 mäso  56,27 EUR
(s DPH)
--- ---  26.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4518 potraviny  593,82 EUR
(s DPH)
--- ---  10.04.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4519 mäso  38,24 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4520 mäso  67,51 EUR
(s DPH)
--- ---  16.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4521 mäso  1,33 EUR
(s DPH)
--- ---  23.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4522 mäso  49,96 EUR
(s DPH)
--- ---  23.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4523 mäso  51,95 EUR
(s DPH)
--- ---  02.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4524 potraviny  486,52 EUR
(s DPH)
--- ---  09.05.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4525 mäso  44,06 EUR
(s DPH)
--- ---  04.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4526 mäso  69,02 EUR
(s DPH)
--- ---  14.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4527 mäso  59,41 EUR
(s DPH)
--- ---  21.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4528 mäso  114,88 EUR
(s DPH)
--- ---  28.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4529 potraviny  996,31 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4530 mäso  39,43 EUR
(s DPH)
--- ---  04.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4531 mäso  6,20 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4532 mäso  112,39 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4533 mäso  69,17 EUR
(s DPH)
--- ---  18.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4534 mäso  66,74 EUR
(s DPH)
--- ---  25.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4535 potraviny  801,86 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4536 mäso  89,75 EUR
(s DPH)
--- ---  03.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4537 zelenina, ovocie  36,60 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4538 mäso  81,88 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4539 mäso  1,76 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4540 mäso  55,55 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4541 zelenina, ovocie  69,56 EUR
(s DPH)
--- ---  24.09.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4542 mäso  102,43 EUR
(s DPH)
--- ---  24.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4543 zelenina, ovocie  118,18 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4544 potraviny  627,56 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4545 mäso  53,98 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4546 mäso  9,46 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4547 mäso  14,69 EUR
(s DPH)
--- ---  08.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4548 mäso  68,81 EUR
(s DPH)
--- ---  08.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4549 mäso  57,94 EUR
(s DPH)
--- ---  16.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4550 zelenina, ovocie  152,01 EUR
(s DPH)
--- ---  19.10.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4551 mäso  95,92 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4552 mäso  34,76 EUR
(s DPH)
--- ---  29.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4553 zelenina, ovocie  123,14 EUR
(s DPH)
--- ---  08.11.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4554 potraviny  563,09 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 Alena Revayová
Štefánikova 9
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4555 mäso  94,52 EUR
(s DPH)
--- ---  05.11.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4556 mäso  44,42 EUR
(s DPH)
--- ---  12.11.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4557 mäso  75,66 EUR
(s DPH)
--- ---  19.11.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4558 zelenina, ovocie  147,27 EUR
(s DPH)
--- ---  22.11.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4559 mäso 63,64 EUR
(s DPH)
--- ---  26.11.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4560 mäso 6,96 EUR
(s DPH)
--- ---  26.11.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4561 zelenina, ovocie 144,29 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4562 potraviny 645,49 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012 Alena Revayová
Štefánikova 9
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4563 mäso 81,62 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4564 mäso 73,52 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4565 zelenina, ovocie 44,11 EUR
(s DPH)
--- ---  12.12.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4566 zelenina, ovocie 80,97 EUR
(s DPH)
--- ---  14.12.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4567 mäso 61,82 EUR
(s DPH)
--- ---  17.12.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4568 potraviny 319,26 EUR
(s DPH)
--- ---  31.12.2012 Alena Revayová
Štefánikova 9
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
             
             
Faktúry 2011
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
pdf opráva a montáž vianočného osvetlenia
pdf dodávka plynu
pdf nákup potravin do ŠJ
pdf nákup potravin do ŠJ
pdf nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
pdf nákup potravin do ŠJ
pdf faktúra za elektrinu
pdf faktúra za elektrinu
pdf faktúra za okná POLSTAR s. r. o.
pdf Faktúra Jozef Bednár - VODAX
pdf faktúra za elektrinu
pdf Palivá a stavebniny a. s.
pdf Maquita s. r. o.
pdf faktúra za elektrinu
pdf LESPOL- OLH s. r. o.
pdf František Vasilko - Inštalatér