Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Aktuality

Pečať rozvoja obcí a miest 2016

   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 

 
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na 
slovenské obce a mestá. 
 
 
Za rok 2016 bola 
 
 
Obec Nižný Tvarožec 

vyhodnotená ako 
 
 
Obec s predpokladom stabilného rozvoja 


2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným

na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli

porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila

efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou

finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania

a zhodnocovania majetku.

Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou

efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto

hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam

a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená

Pečať Rozvoja obcí a miest.
 
 
   

Zoznam aktualít

Sčítanie obyvateľov, domov a b ...
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
OZNAM - ZRUŠENIE Urb. schôdze
Zrušenie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva, ur ...
Výpočet vytriedeného odpadu v ...
Výpočet vytriedeného odpadu v roku 2019
Fašiangový ples
FAŠIANGOVÝ PLES , 25. januára 2020 o 18.30 hod.
Harmonogram vývozu 2020 ...
Harmonogram vývozu 2020
OZNAM
Firma FÚRA s.r.o. oznamuje občanom
VOĽBY 2020
niznytvarozec@gmail.com
Odstávka vodovodného potrubia
Výpočet vytriedeného odpadu v ...
Výpočet vytriedeného odpadu v roku 2018
Za volebné obdobie 2014-2018 s ...
Za volebné obdobie 2014-2018 sa v našej obci zreal ...