Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Aktuality

Vyhodnotenie volebného obdobia- 2014-2018

Vyhodnotenie volebného obdobia 2014 - 2018
 

Zostatok úveru k 31.12.2014 44 110,24 €
 
Rok 2015
- Výmena radiátorov v ZŠ
- Prístrešok pre voľnočasové aktivity v ZŠ
- Sklad náradia pri OcÚ
- Výmena strechy na OcÚ
- Výmena okien na OcÚ
- Nákup nábytku do kancelárií OcÚ
- Pridelenie hasičského vozidla Iveco Daily z MVSR

Rok 2016
- Školský nábytok do tried v ZŠ
- Vstavané skrine v triedach ZŠ
- Výmena okien šatňa TJ
- Nová fasáda šatne TJ

Rok 2017
- Oplotenie cintorína
- Pokládka betónových rúr pri cintoríne
- Parkovisko pri Dome nádeje zo zatrávňovakov
- Ústredné kúrenie v MŠ 
- Zhotovenie priečky v kotolni MŠ
- Vymaľovanie všetkých priestorov v MŠ
- Odstránenie kachľových pecí v ZŠ
- Stierky a vymaľovanie v 2 triedach v ZŠ, 3. trieda vymaľovanie
- Prístrešok pri šatni TJ
- Pokládka zámkovej dlažby pri šatni TJ
- Kúpa traktora a snehovej radlice
- Pridelenie protipovodňového vozíka z MVSR
 
Rok 2018
- Zhotovenie garáže pre parkovanie traktora v ZŠ
- Oplotenie ZŠ + parkovisko pri ZŠ
- Pokládka kanálových rúr pri cintoríne
- Zhotovenie zábradlia pri šatni TJ
- Skalka pri cerkvi, výsadba stromčekov okolo potoka pri Dome nádeje a pri šatni TJ
- Realizoval sa vrt studne
- Realizuje sa výstavba mosta
- Vyloženie chodníka cez rómsku osadu
- Unimobunka – rómska osada
- Náter dvoch železných lávok, výmena plechov na lávke pri vstupe do obce
- Výmena zábradlia pri prevádzke Rozličného tovaru
- Náter skladu náradia v ZŠ a skladu na drevo v MŠ
- Náter brány na cintoríne a veľkoobjemového kontajnera na cintoríne

Podané projekty:
- Zlepšenie prístupu k pitnej vode
- Viacúčelové ihrisko
- Kamerový systém
- Zmena ÚPN obce
- Rekonštrukcia kultúrneho domu
- Nadstavba a prestavba hasičskej zbrojnice
- Každoročne podaná žiadosť na PSK 

Zostatok úveru k 31.10.2018 22 950,- €
 
Ďakujeme za pomoc a podporu všetkým občanom, ktorí nám pomohli tieto veci zrealizovať a tým prispeli k skrášleniu našej obce.

Zoznam aktualít

Testovanie COVID-19 23.1.2021
Harmonogram testovania občanov Nižného a Vyšného ...
Výberové konanie
Výberové konanie na jedno pracovné miesto Terénneh ...
Harmonogram testovania na COVI ...
Harmonogram testovania na COVID - 19 v obci Nižný ...
Sčítanie obyvateľov, domov a b ...
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
OZNAM - ZRUŠENIE Urb. schôdze
Zrušenie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva, ur ...
Výpočet vytriedeného odpadu v ...
Výpočet vytriedeného odpadu v roku 2019
Fašiangový ples
FAŠIANGOVÝ PLES , 25. januára 2020 o 18.30 hod.
Harmonogram vývozu 2020 ...
Harmonogram vývozu 2020
OZNAM
Firma FÚRA s.r.o. oznamuje občanom
VOĽBY 2020
niznytvarozec@gmail.com