Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.niznytvarozec.sk spravuje Obec Nižný Tvarožec je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižný Tvarožec

Adresa:
Obecný úrad Nižný Tvarožec
Nižný Tvarožec 34
086 02 Gaboltov

IČO: 00322440

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 540
Rozloha: 1116 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1355

Všeobecné informácie: info@niznytvarozec.sk
Podateľňa: podatelna@niznytvarozec.sk
Starosta: starosta@niznytvarozec.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@niznytvarozec.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 54 479 41 32

E-mail: sekretariat@niznytvarozec.sk

Kompetencie:
Obec Nižný Tvarožec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 

Stavebný úrad pre obec Nižný Tvarožec je zriadený na Spoločný stavebný úrad Becherov

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk