Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Základná škola

Meno školy: Základná škola Nižný Tvarožec
Adresa školy: Nižný Tvarožec 87
Telefón: +421 54 479 41 28
Webová adresa: http://zsntvarozec.edupage.org
Email školy: zsntvarozec@centrum.sk

Riaditeľ

  • Mgr. Marián Michta

Pedagogickí zamestnanci

  • Mgr. Marián Michta 
  • Mgr. Zuzana Timková 
  • Mgr. Dana Reviľaková
  • Ing. Ivana Storinská Majerníková
  • Ivana Sterančáková – asistent učiteľa
  • Mgr. Eva Zápachová – asistent učiteľa
  • Iveta Kostková – asistent učiteľa

Nepedagogickí zamestnanci

  • Gabriela Mančáková – upratovačka

Základná škola Nižný Tvarožec je málotriedna škola.  Budova bola postavená  v roku 1976. Je v dobrom technickom stave. V posledných  3 rokoch prešla rekonštrukciou. Boli vymenené okná, budova bola zateplená, Okolo školy je krásny areál, ktorý slúži na oddych ale i športovú činnosť detí v ich voľnom čase. Samotná budova je jednoposchodová. Na prízemí sú štyri triedy, v ktorých sa vyučuje. Máme tu i školský klub, ktorý  je v  triede, sociálne zariadenie, riaditeľňu a počítačovú učebňu. Ku škole patrí aj  kotolňa a jeden školský byt, ktorý je na poschodí.