Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie - Kontrolór obce Nižný Tvarožec

 21.03.2022

Obec  Nižný Tvarožec

v súlade s § 18a ods. 2/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších

predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nižnom Tvarožci  č. 92/2022

zo dňa 11.03.2022

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Tvarožec

Deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižný Tvarožec je určený na deň zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nižný Tvarožec dňa 29.04.2022.

 (úväzok  10 %)

VIAC TU

 


Zoznam aktualít: